හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොදුර.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png
හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොදුර
හිතුවක්කාරයි නුඹ නම් සොදුර
මහ වැස්සක් වාගේ...
මුතු කැට වැස්සක් වාගේ වේ නම්
සොදුරුයි මේ දීගේ.....
... හිතුවක්කාරී මෙතුවක් ඒ ගැන
හිතලා නෑ වාගේ....
බලහත්කාරෙන් ඉන්නට බැහැ මට
වාවාගෙන වේගේ.....

බොරු අරුමෝසම් පමණට වැඩියෙන්
ගෝචර නැහැ නිතර....
මෝසම් සුළගක් ආවොත් නුඹ නම්
ගහගෙන යයි සොදුර....
තාවකාලිකයි අහංකාරකම් කොන් වී යන අතර
සදාකාලිකයි දැහෙමි චාම්කම
ඉගෙන ගනින් සොදුර....

සරුංගලේ ලස්සන දිස් වෙන්නේ
උඩු ගුවනේ විතරයි..
නූල ගැස්සුනොත් හදීසියෙන් හරි
ඒ ලස්සන ඉවරයි...
ලස්සන කන්නද හිත ලස්සන නැති
ගැහැණිය ගිනි කෙළියයි
හදවත ලස්සන ගහැණිය ඇති තැන
ලෝකෙම සැණ කෙළියයි...

Song : Hithuwakkari Numba Nam Sondura
Artist : Athula Silva | අතුල සිල්වා
Lyrics : Kelum Srimal, Cyril Perera

http://2.bp.blogspot.com/-g-U3e8Vz_Os/T2aYzLgtZyI/AAAAAAAABWg/ZV5wm17WgDQ/s1600/download-now-new.gif

DOWNLOAD SONG

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN