මිණිමුතු මල් මාල දමා.........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

මිණිමුතු මල් මාල දමා
බක් මාසේ නිල්ල මැදින්
එබී බලනවා අවුරුදු කුමරී
වසන්ත සමයේ රූප ශ්‍රියාවී...

වරලස එරමුදු මල් ගවසා ගෙන
... වැව් දිය රැලි සුදු සේලේ ඇඳගෙන
රන් ගොයමක් සේ සුළඟින් නැළවෙන
වසන්ත කුමරිය එයි ලැසි ගමනින

රැහැකින් රැහැකට හිරුට වඩින්නට
සත හට සෙත දෙන නැකත් බලන්නට
කදමලු බැඳගෙන නෑගම් යන්නට
අවුරුදු සිරි දුව වඩින්න හනිකට...

ගායනය :- ජැක්සන් ඇන්තනී & කුමාරි මුණසිංහ
පද රචනය :- මහින්ද දිසානායක
සංගීතය :- ගුණදාස කපුගේ
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN