ආදරේ මන්දිරේ ............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png
ආදරේ මන්දිරේ සඳළු තල එළිවෙලා
ජීවිතේ මී පිරී පිටාරය එයි ගලා

සුවඳ අරගෙන ඔබේ
සුළඟ මා වෙත එබේ
සුහද ඔබ කිම පමා
... සුසුම් වැල් යයි හමා

ගඟක බිහි වන සුළී
වැනිය හද සිතුවිලි
නයන සනහන පුරා
කොහෙද මගෙ පෙම්බරා

ගායනය :- සුජාතා අත්තනායක
පද රචනය :- කරුණාරත්න අබේසේකර
සංගීතය :- ආර්. මුත්තුසාමි
චිත්‍රපටය :- යටගිය දවස්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN