ලෙන්ගතුකම වැඩි හින්දයි..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

ලෙන්ගතුකම වැඩි හින්දයි
උදේ හවා ඔබ සිහි වෙන්නේ
නොදැක ඉන්න බැරි හින්දයි
නෙතු අද්දර කඳුළු පිරෙන්නේ
අනන්තයට සිත දිව්වත්
ඔබ ළඟමයි සිත නවතින්නේ
... උන්මාදව ඔබෙ නාමය
මගේ තොල් අග ඇයි මිමිනෙන්නේ

නිදි වරමින් රෑ තුන්යම ඔබ ගැනමයි සිතන්නේ
දෑස වැසුන හැම මොහොතෙම ඔබමයි මට පෙනෙන්නේ
ඉහ ඉද්දර ළඟට වෙලා කවදද කවි කියන්නේ
පොරොන්දුවක්‌ දුන්න සිතින් නෑ සරදම් කරන්නේ

හීනෙන්වත් දුරස්‌ වුණොත්
කොහොමද දුක දරන්නේ
මුළු ලෝකෙම උරණ වුණත්
හැමගේ හිත බිඳෙන්නේ
ආදරයක්‌ කියා දුන්න
හිත ළඟ තනි රකින්නේ
පුංචි කෙල්ල මම ඔබ ළඟ
දිව ඇති තුරු රැඳෙන්නේ

Song Title :- Lengathukama Wedi Hindai | ලෙන්ගතුකම වැඩි හින්දයි
Artist/s :- Manjula Dilrukshi | මංජුලා දිල්රුක්‍ෂි
Lyrics :- Lahiri Sadawinna | ළහිරු සඳවින්න
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN