සිනහ කඳුළු එනවා .. යනවා ..

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

සිනහ කඳුළු එනවා .. යනවා ..

ඉපදී ලොවේ නවාතැන්පලේ
මිනිසා රඟයි රංගනේ
භවයෙන් භවේ විරාමේ අපේ
කාලේ ටිකයි ජීවිතේ
... සිනහ කඳුළු එනවා .. යනවා

මේ සීත කතරේ නැවතී ඉන්නා
අම්බලමයි මාවතේ
මේ පාළු කතරේ ඔබ මා හමු වූ
යා යුතු මග මෙය වේ
අහගන්න මිතුරේ ලෝකය කරළිය වෙනවා
මායාවේ නළුවො අපි
භවයෙන් භවේ ...

නොනිවන්න මිතුරේ පහනේ ඡායා
කිසිදා මේ අත්වැලේ
සුදිලේ වී සැමදා නාමේ ඔබගේ
හිරු සේ ආකාසයේ
ජය ගන්න මතුදා පැරදුම පැරදිය යුතුවේ
මේ ලෝක රඟ මඬලේ

ගායනය :- ග්‍රේෂන් ආනන්ද
පද රචනය :- හේමසිරි හල්පිට
සංගීතය :- සරත් ද අල්විස්
චිත්‍රපටය :- මමයි රජා
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN