තනිවෙන්නට මගේ .................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

තනිවෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන්
රැගෙන යන්න සොඳුරියේ ඔබේ සුවඳ මා ලගින්.... //

සිව් වසරක පෙම් ගීතය ගොළුවෙලා ගියා දෝ....//
අලුත් ලොවක ඔබ සතුටින් කිරුළු පැලදුවා දෝ...
තනිවෙන්න මගේ ලොවේ...
...
මායාවකි ප්‍රේමය මා හදවත රිදවුයේ...//
සෝ ගීයකි දුක්බර වූ සැනසුම කොයි වේ දෝ..
තනිවෙන්න මගේ ලොවේ...

ගායනය : වික්ටර් රත්නායක
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN