සමාව දෙනු මැන සමාව දෙනු මැන

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 

සමාව දෙනු මැන සමාව දෙනු මැන
වරදක් වුවා නම්..
හිත රිදවන්නට ඔබ හඬවන්නට
සිතුවේ නැත මා නම්

... විසකුරු මිනිසුන් ඇසුරෙන් මිදිලා ..අව්වේ වැහි පින්නේ
කිරි දරුවෙක් මෙන් උණුසුම් වෙන්නයි.. ඔබ වෙත මා එන්නේ
ඔබ නොබැලුවොතින් සෙනෙහසකින්මගේ ..සිත සුවපත් කරලා
කොතැනක යන්නද කාට කියන්නද අත් දෙක දික් කරලා

ඔබ මගේ හදවත් කුසුමක් උදුරා ඔය පාමුල රන්දයි..
කොඉක කියන්නෙත් කොඉක කරන්නෙත් ආදරේ වැඩි හින්දයි... //

~ මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි ~  


Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN