සඳ හොරෙන් හොරෙන්..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා
වළා රොදක සැගවිලා
අපේ මීයුරු පෙම් කතා
...
අසා සිටිනවා..

කඳුළු බිදු ගලා සඳේ තුරුලතා පුරා
සියොලගම සැලි මගේ නොහිම් සීතලේ
ඔබේ නෙත යදී... ම්...ම්... මහද වියරුවෙන්

සඳ හොරෙන්.....

කියඹු වැල් ලිහි ඔබේ මාරුතේ සැලි
කොපුල් තල ගැටි මගේ සිතුම් සසලවයි
නිවාලන්න මා... ම්...ම්... ඔබේ සිසිලසින්

සඳ හොරෙන්.....

Title :- Sanda Horen Horen Bala
Singer :- W.D.Amaradeva
Lyrics :- Kularatne Ariyawansa
Music :- Premasiri Kemadasa
 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN