හිත අනන්තයට දුර රැගෙන.................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

 හිත අනන්තයට දුර රැගෙන ගිහින්
නෙතු පියන් පුරා නුඹ රුවම ඇවිත්
මුදු සිහිල් පවන් නුඹෙ සුවඳ ගෙනත්
නුඹ මටත් හොරෙන් මගෙ හිතම අරන්
සේපාලිකා . . .

සඳ මණ්ඩලේ සඳ කැන් මැදින්
නුඹ හැංගුණා මතකයි සැරයක්
මුතුවැල් වගේ දිය රැල් දිගේ
නුඹ දුර ගියා තව එක දවසක්
සේපාලිකා . . .

නිල් අම්බරේ හැඩ හංගමින්
නුඹ හිනැහුණා මතකයි තවමත්
හද මන්දිරේ දොරගුල් හරිමින්
මං පෙම් කළේ නුඹටයි කවදත්
සේපාලිකා . . .


පද – බුද්ධික කුලසේකර

සංගීතය – තීක්ෂණ අනුරාධ

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN