රස මුසු වූ පෙම් .............

http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif
දුර්ගා
-------------------

රස මුසු වූ පෙම් කල්පනා
රස ඉල්ලා වැලපෙන්නා
හසරැල්ල මතින්- කඳුළැල්ල යටින්
ඔබ මුණ ගැසෙනා තුරු නොදැනී
තනි වූයෙම් මම හිත නුවනී

රකුසන් රඳනා ගිනියම් කතරේ
සිරවී උන් රණහංසියෝ
මුදවාලු කුමරාණනේ
කඳුළක් වේ දෝ ආදරේ
ගඟුලක් වැනි ජීවිතේ
මා පණ ගැන්වූ උණුසුම අතුරා
සැතපෙනු මැනවි නිදැල්ලේ
සොම්නස් මහ ද තොටිල්ලේ
වටහා ගත යුතු ජීවිතේ
පියඹා එනු ඇත ආදරේපද රචනය - කේ. ඩී. කේ. ධර්මවර්ධන
සංගීතය -ග්‍රේෂන් ආනන්ද
ගායනය – නීලා වික්‍රමසිංහ
අධ්‍යක්ෂණය -
කේ. ඒ. ඩබ්ලිව්. පෙරේරා


Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN