ටොම් පචයා..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


ගැ - හදේ ප්‍රේම ආශා ඔයාටයි පිදෙන්නේ
සඳේ මාළිගාවෙන් කුමාරයා වඩින්නේ

පි - හැගුම් තාරකා මල් පිපීලා දිලෙන්නේ
නුරා දෑස ආලේ කතාවයි කියන්නේ

ගැ - සරාගී සමීරේ සෙනේහෙන් බැඳිලා
ඔබෙන් පෙම් සුසුම් රැල් ගෙනේ
මා සොයාලා

පි - රැයේ සීත යාමේ ඔබේ පෙම් කුරුල්ලා
පියඹා ඇවිල්ලා බැඳී ආදරේ

ගැ - අමාවයි ලැබෙන්නේ ඔයාගේ තුරුල්ලේ
හදේ දේවතාවා ඔබයි
පෙම් සඳැල්ලේ

පි - සෙනේහේ පිපාසේ ඔබෙන් සන් සිඳීයේ
විලාසී විලාසේ බැඳී ආදරේ

රචනය ජෝර්ජ් ලෙස්ලි රණසිංහ
සංගීතය වික්ටර් දළුගම
ගායනය එච්. ආර්. ජෝතිපාල සමඟ සුජාතා අත්තනායක
අධ්‍යක්ෂණය රෝයි ද සිල්වා ස්ටැන්ලි පෙරේරා

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN