පොකුරු පොකුරු මල් ...............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ගුම් ගුම් නගනා මල් බඹරෝ මල් පැණි වාරේ අවාදෝ

පොකුරු පොකුරු මල් සැණකෙළි ඔමරි ලතාවයි
නුහුරු හැඟුම් මා වටකර රඟන ලතාවයි
පොකුරු පොකුරු මල් සැණකෙළි ඔමරි ලතාවයි


බිංදු බිංදු පිනි මුතුවැල් මඟ සරසනවා
මට නොකියම හෙමි හෙමිහිට පියල් සරනවා
කුරුල්ලනේ රෑන් රෑන් කොහේ යන්නදෝ
අනේ මටත් ඉගිල්ලෙන්න කියා දෙන්නකෝ
අනේ මටත් ඉගිල්ලෙන්න කියා දෙන්නකෝ

පොකුරු පොකුරු මල්...

මට මතකයි මට මතකයි පුංචිකාලේ මං
රෑ හීනෙන් දේදුන්නේ නැගීගියා මං
ඒ පෙනිච්ච මිහිරි සිහින දැන් සැබෑ වුණා
රිදී කාසි හැලෙන හඬින් සිත හිනාවුණා

පොකුරු පොකුරු...

මිටියාවත සුදු මිහිදුම් හිම සිහිල් සුවේ
පාවි පාවි මං යනවා සිත සැහැල්ලුවේ
කවුරුන්හෝ මට කියන්න කණට කොඳුරලා
ආදරයද මේ දැනෙන්නෙ සුවඳ ගල ගලා
ආදරයද මේ දැනෙන්නෙ සුවඳ ගල ගලා

පොකුරු පොකුරු...

Song Title : Pokuru Pokuru Mal Senakeli
Artist : Latha Walpola / ලතා වල්පොල
Lyrics : Ajantha Ranasinha / අජන්තා රණසිංහ
Music : Kala Keerthi Dr.Premasiri Khemadasa / පේ‍්‍රමසිරි කේමදාස

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN