මගේ සිනා ඔබ අරගෙන.................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මගේ සිනා ඔබ අරගෙන
ඔබේ කඳුළු මට දීලා
පාළු නුවර මා තනිකර

මතක සිහින පොදි බැදගෙන
ඔබ කොතනද සැඟවී ඉන්නේ
කියාගන්න බැරි දුක මම
කාට කියන්නේ

අහස දැවී වියරු වැටී
ළසෝ දුකින් තරු වැලපී
නිදිබර ඇස් මඟ රැදිලා
ඔබ එනතුරු සිටියා

ප්‍රාර්ථනා තරු අතරේ
සොඳුරු මගේ ලොව ඇවිලේ
මගේ සිනා මට දීලා
ගෙන යන්න කඳුළු නොතියා

මගේ සිනා.....
Title :- Mage Sina Oba Aragena
Singer :- Nanda Malini
Lyrics :- Ariyasinghe Perera
Music :- Nanda Malini

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN