පෙරදින මා වෙත.....................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

පෙරදින මා වෙත පුදකල සෙනෙහස අමතක කර දමලා
නැවුම් පෙමක් ගැන සිතුවේ ඇයි ඔබ මගෙ හදවත රිදවා

සිය වැඩ අතහැර ඔබට පෙම් කලේ ඔබ ගැන සිහින මවා
අපේ පැතුම් ලොව මල් පූදින්නට පැතුවෙමි උදේ හවා

මම කිසි දවසක වෙන්ව නොයන බව මතකයි ඔබ කීවා
මට දුන් ඒ දුක ඔහුට නොදන මැන ඔබගෙන් සමුගනි මා

ගායනය : මර්සිලින් පතිරණ මහතා
 


විශේෂ ස්තුතිය -http://geemuthuwel.blogspot.com/

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN