නිල්වන් ගුවන් ගැබේ..................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

නිල්වන් ගුවන් ගැබේ
පයා සුපුන් සඳේ
මා හද වීණාවේ
තත්සර හඬා වැටේ

හිමි නැති පෙමකට ඉකිබිඳිනා සඳ
හදවත වාවා ගණුද කෙසේ
එක් වී හිඳිනට වරම් නොමැති වී
ඉඳිමුද සැනසිල්ලේ

ලොවම එපාවී
තනිවූ මොහොතක
එන්නට මාවෙත වරම් දෙමි
අහිතක් නොහිතා
පෙරසේ පිලිගමි
ආදරේයේ නාමෙන්

ගායනය: ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත මහතා

විශේෂ ස්තුතිය -http://geemuthuwel.blogspot.com/

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN