ලා රෝස නාමල් සඳුන්..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ලා රෝස නාමල් සඳුන් සුවඳින්
හඳ නැහැවිලා
මා නෙතු බොඳවුනේ පිවිතුරු නුඹේ ...සෙනෙහේ දැනිලා
දෑතින් අල්ලා ඔහේ යන්න පියඹා
මැව් හීනේ සිඳි මා තිනිවුනා

සොඳුරු මිහිරෙන් නුඹේ
නෙතු දිලි දියවිලා
සිත පුරා පෑව හද පුදා වින්ද
ආදරෙන් සැඟවුවා
දෑතින් අල්ලා ඔහේ යන්න පියඹා
මැව් හීනේ සිඳි මා තිනිවුනා

ඈත කඳු නිම්න්නයේ සිටියදී පියඹලා
පුංචි රන් පාට සමනළන්ලු රෑන
අද වගේ සිහිවුණා
දෑතින් අල්ලා මගේ සිතම සිඹලා
පෑ සෙනේ තියේ මා දිවිතුරා

ලා රෝස නාමල්......

Title :- Laa Rosa
Singer :- Chillie ft Sineth
Lyrics :- Sineth Malaka
Music :- Sineth Malaka

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN