හඬවන්නෙ ඇයි .............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

හඬවන්නෙ ඇයි මාව රහසින්
සඟවන්න ඔය නුරා බැල්මන්
තහනම් ගීතයේ දෑස යා වුණේ

සනසන්න ඔය දෙතොල් පහසින්
නැළවෙන්න මා ගාව රහසින්
තහනම් නේද මේ මැරුණු ආත්මයේ

සීමා නෑ... මායිම් නෑ...
දෑසින් කී කතා නිමා වෙන්නෙ නෑ
සීමා නෑ... මායිම් නෑ...

තරු ඇස්‌ කී කතා නමක්‌ දුන්නෙ නෑ
හැම රෑම ළඟ ඉන්න සිහිනෙන්
සැනසෙන්න ඉඩ දෙන්න සුවඳින්
එක්‌ටැම් ලොවක නෑ,පැතූ ආදරේ
හුරතලෙන් දැවටෙන්න ආසයි
හිත ළඟම තනිවෙන්න ආසයි
සරදම් ඕන නෑ. පාළු ජීවිතේ....

සීමා නෑ.....

තරු ඇස්‌ කී කතා නමක්‌ දුන්නෙ නෑ
නන්නාඳුනන ලෙසින් ඔබ ඉන්නෙ ඇයි දුරින්
උතුරනා ආදරෙන් තෙමන්නදෝ ලවන්
රෑ අහසේ පායන තරු අසන්නේ කෝම මං
පියා ගන්නෙමි ඇස්‌ යන්න හීන අරන්

සීමා නෑ...

Title :- Seema Na
Singer :- Abhisheka Wimalaweera
Lyrics :- Abhisheka Wimalaweera
Music :- Lahiru Perera
Melody :- Dilum Thejana

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN