කවිය ඔබ .............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

කවිය ඔබ ....
තුන්තිස් පැයක් නිදි වරා වෙහෙසී
සිත දෙගිඩියාවෙන් තවම නොලියු

කවිය ඔබ... කවිය ඔබ

පද එකින් එක ලියවා
සිත කුරුටුගා මැකුවා
ඔබ ලියු කවි කියවා
මං අසරණව උන්නා
යෞව්වනේ ....
තනිකමක් දැනෙනා මොහොතක
සිත ඉකිගසා හැඬුවා

හොර අහිං ඉඟි කරලා
සඳ මගෙන් සමුගත්තා
කවි පොතම පොඩිකර දා
නිදියන්න මට හිතුනා
යෞව්වනේ ....
අත ලගින් හිඳිනා මොහොතක
දුර ඈත බව දැනුනා

~ දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී ~ 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN