තරු පාට නිලට දිලිසෙන..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


තරු පාට නිලට දිලිසෙන
ඇස් කථාකරන ලස්සන
මම නොදන්නවා නොවෙයි දන්නවා
මම නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා

මල් පාර දිගට ඉහිරුණ
රොන් සුවඳ එළා හිත මත
මනමාල කථාවන් කියනවා
හිත රිදුණත් නොරිදුණත් හැඬෙනවා

හිත නොහුලන හැම කඳුළම
පිසලන ඔය රළු අත්වල
දැවටි දැවටී ඉන්න ද මං හීන කියනා පාරේ
රත්ත‍රනේ ඇවිද යමූ දුරදිග සංසාරේ

මට නොකියන හැම රහසම
ලියවෙන ඔය තරු ඇස්වල
පැටලි පැටලී ඉන්න තමයි හැමදාමත් ඕනේ
නින්ද නොයනා රෑ තනියට රහසක් මං ගානේ

තරු පාට නිලට ............

SONG OF "ADARE HITHA PIRENA THARAM" DRAMA - SIRASA FM
Song - "Tharu Pata Nilata Dilisena"

ගායනය :- දුශාන් ජයතිලක හා උරේෂා රවිහාරී
පද රචනය - සමන් එදිරිමුණි
සංගීතය - දුශාන් ජයතිලක

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN