හැගුමන් මධු සුළං...............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

හැගුමන් මධු සුළං රැල් වී හමා හිතවත් උනාවේ
රැඟුමන් සුදු නෙලුම් මල් වී සමනල් කතාවේ
රෝස මල් පෙති වසී

රෑන් සමනල් කවී
තවමත් පපු කොනින් ගල් වී නුඹත් තුරුලට මුවා වේ
මල් පෙති රලු නොවේ බිඟු තුඩු තරම් සිල් හිත් වෙලී ඒ
හැඟුම් යහනක වෙලී
රෑන් සමනල් කවී

මල් පෙති වැස්සක ගුලි වෙන්නේ
පැණි බිඟු රෑනට කවි නැත්තේ
සඳ හිතේ හැංගිලා
කාලයත් නැවතිලා
තරු උනත් මත්වෙලා
රතු දෙතොල් තෙත්වෙලා
ඇස්වල පාටින් සේදෙන්නේ
දේදුනු අහසේ තනි වෙන්නේ
මල් පෙති වසී
සමනල් කවී

සඳසිරි යහනේ සමනලුනේ
සඳසේලේ ගෙන ඉගිලෙව්නේ
සලුපොටත් රතුවෙලා
සිහිනයක් මතුවෙලා
පෙම්කවක් දැල්විලා
මත් දෙනෙත් රත්වෙලා
ඇස්වල පාටින් සේදෙන්නේ
දේදුනු අහසේ තනි වෙන්නේ
මල් පෙති වසී
සමනල් කවී

හැගුමන් මධු සුළං රැල් වී හමා හිතවත් උනාවේ
රැඟුමන් සුදු නෙලුම් මල් වී සමනල් කතාවේ
රෝස මල් පෙති වසී
රෑන් සමනල් කවී
තවමත් පපු කොනින් ගල් වී නුඹත් තුරුලට මුවා වේ
මල් පෙති රලු නොවේ බිඟු තුඩු තරම් සිල් හිත් වෙලී ඒ
හැඟුම් යහනක වෙලී
රෑන් සමනල් කවී
Vocals : Thisara Weerasinghe
Lyrics : Chamara Kahawevitharana
Music : Amith Guru

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN