මලින් මලට බඹරුන් ඉගිලී.................


http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png  
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මලින් මලට බඹරුන් ඉගිලී
රහසින් මට කීවා
කොහා ගයන ගීයෙන් ලියැවී
පෙම් පණිවිඩ ආවා

ඈත රටින් ඒ කුමරා එනවා
මාගේ හදේ පෙම් සිහින මැවෙනවා
මලින් මලට

මගින් මගට මගෙ හද පියඹනවා
පෙරුම් පුරාගෙන බලා සිටිනවා
කාට හොරෙන් හෝ සිත සඟවනවා
රහස ඔබේ ළඟදීම එළිවෙනවා

දෑතට රන්වන් වළලු වැටෙනවා
මල් මල් වාරම් ගමෙන් නැගෙනවා
ගැස්සෙන සිතිවිලි සිලිල ගලනවා
ලස්සන සිතුවම් හදක ඇඳෙනවා . . .

පද රචනය - ජෝර්ජ් ලෙස්ලි රණසිංහ
සංගීතය - සරත් දසනායක
ගායනය – ලතා වල්පොල
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN