ඔයා නිසා මගේ සිනා...................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ඔයා නිසා මගේ සිනා
මැකී ගියාදෙන්
ඔබේ සිනාවන් මතකේ
රැඳී තියෙද්දෙන්
ඔබේ පුංචි දෙතොල් අතර
මා තනිවෙද්දෙන්
ඔයා ලැබෙන්නේ
නැතිනම් තනිකඩ වෙද්දෙන්

තනිකමින් ගඟ ගලා යනවා
සඳේ නුඹ නෑ අම්බරේ
විඳවමින් සිත සොයනවා තව
ඔයා කොතැනද හැංගුනේ
අපි හමුවුනොතින් සඳ
එයි නැගිලා
ගංගාවට එළිය අරන්
ආදර මල් යායක්‌ අරන්

බලා ඉන්නම් තව හුඟක්‌ කල්
ඔයා එනතුරු මා සොයා
සොයා නාවත් ඉවසලා හිත
හදාගන්නම් ඔබ නිසා
තනිකම උහුලා පහලට ගලනා
ගඟ සේ ඉන්නම් සතුටින්
සෙනෙහස රන්දා රහසින්

ගායනය - චන්ද්‍රසේන හෙට්‌ටිආරච්චි
ගී පද - ලසිත් ජයනෙත්ති ආරච්චිගේ
තනුව - රදිෂ් වැන්දබෝනා

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN