ක්ෂිතිජ ඉමේ.........

http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ක්ෂිතිජ ඉමේ සිඳු ගැඹරේ
කරදිය අඳුරු ජලාසේ
අකුණු වැදී හබල බිඳී
වැලපෙන අඳුරු තලාවේ
රුවල් ඉරී ඔරුව කිඳී යාදෝ
පවන් රැලේ මෙතෙර බලා ඒදෝ

දියඹේ සත්වන රළ කැලඹේ
ලන්තෑරුම් එළි නිවි නිවි දිලෙනා
අගාධ සයුරේ තැවෙනා
ඔරුවක ඡායා යළි නේන ගමනේ
කළුවර විනිවිද ඇදේ . . .

වෙරළේ කකියන වැලි කතරේ
පෙරගිය උන්ගේ පියවර රේඛා
කාටත් රහසේ මැකෙනා
ලෙන්ගතු දෑසේ බෙලහීන බැල්මේ
ඇදියන් රුව ඔරු කඳේ . . .

පද රචනය – ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ
සංගීතය – එච්. එම්. ජයවර්ධන
ගායනය – පණ්ඩිත් අමරදේව ඇතුළු පිරිස
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN