ඔබ ලඟ ඉන්න ලඟ ඉන්න...................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ඔබ ලඟ ඉන්න ලඟ ඉන්න මගෙ වාසනා
මා අමතන්න සනසන්න මගෙ වාසනා..//

රැව් දේ හඬ රැව් දේ
සැතපී ඔබ මහදේ..//

ඔබ නැති නිවසට දැල්වෙන ලස්සණ
පහන් මොටද රන්වන්

ඔබ ලඟ ඉන්න ලඟ ....

සිහිනෙන් ඔබ එනවා
සතුටින් පොපියෙනවා..//
ඔබ ගැන මතක මතක තියාගෙන
මම තනිවම ඉන්නම්

ඔබ ලඟ ඉන්න ලඟ ....//

ගායනය :- H.R.ජෝතිපාල
සංගීතය :- ප්‍රේමසිරි කේමදාස
චිත්‍රපටය :- වාසනා
නිෂ්පාදනය :- ඩී.වී.ජේ.වික්‍රමසිංහ,එච්.කේ.ධර්මදාස,ඩබ්ලිව්.එච්.සුමතිපාල
තිරගත වූ දිනය:– 1976.03.26
රඟපෑම් :- විජය කුමාරණතුංග,මාලිනී ෆොන්සේකා,ජෝ අබේවික්‍රම,නීටා ප්‍රනාන්දු,ඩොමී ජයවර්ධන,රුක්මණී දේවි,ෆෙ‍්‍රඩී සිල්වා,ගීතා කුමාරසිංහ

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN