අපි ආයෙත්.........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

අපි ආයෙත් හමු නොවුනා නම්
ඉස්‌සර දවසක මියගිය සෙනෙහස
යළි ඉපදී මා හද හඬවන්නට
අපි ආයෙත් හමු නොවුණා නම්

ඔබ නොහඳුනනා විරහ වේදනා
පෙරදා වින්දේ මා පමණයි //
හුඟ කලකින් හමුවී සෝ ළතැවුල්
අදත් විඳින්නේ මා පමණයි

අපි ආයෙත් හමු.....


සමුගන්නට නම් අහිමි ආදරෙන්
ආයෙත් ඇයි අප හමුවන්නේ //
ආදරයේ කඳුළින් මියයන්නට
ජීවිත ඉරණම විසඳෙන්නේ

අපි ආයෙත් හමු.....


Title :- Api Ayeth Hamu Nowuna Nam
Singer:- Somathilaka Jayamaha
Lyrics :- Ajantha Ranasinghe
Music :- Victor Rathnayaka
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN