දකින දසුනේ..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ගැ - ලාලා ලාලා ල ලා . . .
පි - දකින දසුනේ දෙනෙත ඇඳුණේ
සොඳුරු ඔබ රුව වේ
පවනෙ ඇසුණේ සවනෙ රැඳුනේ
ඔබගෙ කට හඬ වේ

පි - මහද විමනේ කැකුළු යහනේ
ඔබයි සැතපෙන්නේ
සිතක සිතුමේ පතන පැතුමේ
ඔබයි හිනැහෙන්නේ

ගැ - ලලලාලා . . . ලාලා . . .
පි - දෙපස ගංගා දෙකක එක් වී
එකතැනට ආවේ
එකට ඒ ගං ජලය මුසු වී
සයුර තුළ පාවේ . . .

පි - අඳුරු ගල් මුල් ඉවුරු මායිම්
පළිගු අසුවෙනවා
සෙනෙහෙ ජය මල් තිරය ඇත රන්
විජය දජ ලෙළවා


පද රචනය – කරුණාරත්න අබේසේකර
සංගීතය – ගලගෙදර එම්. එම්. හක්
ගායනය – එච්. ආර්. ජෝතිපාල සමඟ සුජාතා අත්තනායක
අධ්‍යක්ෂණය – ජෝ දේව් ආනන්ද්


 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN