නෑහෙන තරමට -Nahena Tharamata

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

නෑහෙන තරමට මම ඉකි බින්ඳට
මහමෙර තරමට දුක තිබුණේ
මා හැර යන්නට හිත ඉඩ දුන්නද
කළ වරදක් නෑ දැන හිටියේ..

අඳුරේ තනි වී මා හිටි‍යාවේ
නොපෙනී හිර වී දුක තිබුණාවේ
මතකෙට ඔබ එන සැරයක් ගානේ
මියැදෙයි මියැදෙයි මොහොතක් ගානේ
මට කළ අයුරට යළි තව හිතකට
නොරිදනු මැන කිසි විට ආයේ
මා හැර යන්නට හිත ඉඩ දුන්නද
කළ වරදක් නෑ දැන හිටියේ..

පෙර ආත්මයක වරදක් මාගේ
වෙන් කරවන්නට ඇති මේ වාගේ
සැමදා ඔබ මගෙ නොවුණත් මාගේ
හැඬුණා ඔබ සිහි වන හැම වාරේ
මා සතු සෙනෙහස අන්සතු කෙරුවට
ඔබ ගැන අහිතක් නෑ හිතුවේ
මා හැර යන්නට හිත ඉඩ දුන්නද
කළ වරදක් නෑ දැන හිටියේ..

Song - Nahena Tharamata / Nahena Tharamata
Artists - Sisco Joseph
Music - Sadeeptha Gunawardena
Lyrics - Kushan Maneendra

 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN