සදට හොරෙන් මල් පෙති

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

සදට හොරෙන් මල් පෙති සිම්බට මලට හොරෙන් පෙති කඩන්න බෑ
සද එලියෙන් ඒ මල් තෙමුනට මලේ පාට යන්නෙත් නැහැ
දවස් හතම ක්ලාස් ගියත් අපි හොදට ඉගෙන ගන්නෙත් නෑ
ඉදල හිටල වල බැස්සට අනෙ අපිත් ඉතින් නරකම නෑ

බෑ බෑ බෑ අයියො අපොස උපෙ බෑ
මෙහෙම කරල කවදාවත් හරියන්නෙත් නෑ
නෑ නෑ නෑ අයියො කියල වැඩක් නෑ..
අපොස උපෙ දිනන්න මෙහෙම කරල බෑ

බෑ බෑ බෑ අයියො අපොස උපෙ බෑ
මෙහෙම කරල කවදාවත් හරියන්නෙත් නෑ
නෑ නෑ නෑ අයියො කියල වැඩක් නෑ..
එක්සෑම් දිනන්න මෙහෙම කරල බෑ

කෙමිස්රි නම් චාටර් මැත්ස් නම් මට කොහොමත් බෑ
ෆිසික්ස් ඊට වඩා හපන් කියන කොටත් මාර ජුවල්
කෙමිස්රි මැඩම් මාවම කයි මැත්ස් සර් නම් තාමත් ෂේප්
ෆිසික්ස් සර් නො ටෝකින් නෑ නෑ කියල වැඩක් නෑ

කන්දක් වගෙ හෝම් වර්ක් ඒ වගේම අනිත් වර්ක්
ෆොන් එකෙන් මල් කඩත්දි නො ටයිම් ෆො අදර් වර්ක්
කඩේ තියන හැම පොතක්ම කෙල්ලට පේන්න අරන් ඇවිත්
උපෙ ඉවර වෙනකම් අනෙ කැබ්නට් එකෙ මතකත් නෑ

බෑ බෑ බෑ අයියො //

ක්ලාස් කියලා ගෙදරින් ඇවිත් කෙල්ල එක්ක රවුන් ගහල
දවස තිස්සෙ කට්ට කාල අතේ සතේ ඉවර වෙලා
ඉදල හිටල ක්ලාස් ගිහින් කෙල්ල හින්ද රන්ඩු වෙලා
වටින් පිටින් ගුටිත් කාල ගෙදර යන්නෙ ලේට් වෙලා

ඔන්න මචං අක්කට මල අම්ම ඊට වඩා හපන්
තාත්ත නම් කොහොමත් වලි කියන කොටත් මවිල් කෙලින්
මියාවගේ ගෙදර රින්ගලා තියෙන දෙයක් කාල බීල
ඇදට යන‍ව ‍ෂේප් එකේ ෆෝන් එකත් අතේ තියන්

ජීවිතේ හොදම //
සදට හොරෙන්
බෑ බෑ බෑ අයියො //
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN