හැගුම් දහරින් පැතුම්.....

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

හැගුම් දහරින් පැතුම් සිතුවම් මැවේ
සිත සසැලේ සුපෙම් වදනින් බිදේ සැනසුම්
මතක විල කැළබේ

තුරුණු උයනේ උගතු දැහැනින් මිදෙන මා සොයමි
කදුළු යහනේ සැලෙන සිහිනේ නොපිපි මල් නෙලාවී
සුවද රෝද බදීවී...

සිහින මන්දාකිණියේ
ගලන තරු නෙතු දහරේ
සිත ගලායයි
දිලෙන තරුවක සැලෙන තරුවක දෙනත පැටලේදෝ
සිත වසන් වේදෝ

ජිවිතේ පද අරුත විමසමි
වදන් මුතු ඇහිදිමි පැතුම් හර පළදිමි
ප්‍රේමයේ අදුණ ඇස තවරමි
සතුට මුව අදුරමි
ළමැද ඔබ සතපමි
ඔබ නමට කැපවෙමි

සිහින මන්දාකිණියේ//


 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN