සඳ පානේ තුරු..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සඳ පානේ තුරු සෙවණැලි අතරේ
සැඟ වී සුරඟන සවන යොමා වී
කිසිවෙකු එය ඇසුවාදෝ
කුසගිනි ඇති වුණේ එය ඇසුවාදේ
මනමත් කරවන . . .

වරුණ දෙවිඳු දේදුන්නේ පැහැයෙන්
සිතුවම් ඇඳ බටහිර අහසේ
වැහි කළු තිරයෙන් වසා දමයි
කිසිවෙකු එය දුටුවාදෝ
මන්මත් කරවන . . .

දිලිඳුන් හෙලනා කඳුළු නිසාවෙනි
සොඳුරු සොබාසිරි බිහිවන්නේ
යස ඉසුරින් පිරි දින පමණයි
අම රසය නිබඳ විඳ ගන්නේ
මන්මත් කරවන . . .

අසිරි දකින නෙත් ඇතිවුන් යමෙකුට
දිව රෑ කුසගිනි ඇවිලේ නම්
දිවි සටනට සිත යොදනු විනා
සොඳුරු රස හඳුනාදෝ
මනමත් කරවන . . .


චිත්‍රපටය – ප්‍රදීපේ මා වේවා
අධ්‍යක්ෂණය – යසපාලිත නානායක්කාර
සංගීතය – ලයනල් අල්ගම
රචනය - ශ්‍රී නිහාල්
ගායනය - එච්. ආර්. ජෝතිපාල
රංගනය – විජය කුමාරණතුංග
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN