මුතු කුඩ ඉහලන..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 
මුතු කුඩ ඉහලන මල් ‍වරුසාවේ
උඩ ඉගිලෙන විට වැහිලේනී
එබී බලා....
රිය කවුලු දොරින්
යටගිය දවසේ
දෑස ගි‍යා ඉගිලී

අදුරු ලලා සෙණ්කඩ ගල වැස්සේ
දිය දහරා පාටයි දේදුන්නේ
තෙමී තෙමී ආදර මධු ‍වැස්සේ
ගිය දෙදෙනා අද යන‍වා දෙමන් තලේ...

රිය ඇතුලේ උණුසුම ඔබට දිදී
නහවයි මා රියසක මඩ වතුරේ
නෑ සිත රිදුනේ
අදත් එදා සිහිවී
‍අපේ සබදකම් ‍නෑ රිය සක දන්නේ...

මුතු කුඩ ඉහලන...//

 

Song : Muthu Kuda Ihalana
Artist : Rohana Weerasinghe
Lyrics : Lushan Bulathsinhala

http://freepicdownload.webs.com/newpm2012/24ozp0o.png 

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN