දරා ගන්න බෑ ........DARAGANNA BAA

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

දරා ගන්න බෑ හදේ වේදනා
නැගේ බුර බුරා දුක්‌ ගිනි
අහස උසතරම් පැතුම් දියවුණේ
කොහොම පිසලන්නද මේ කඳුළැලි

මගේ හිතේ මැවුණු මඟුල් පෝරුවේ
මනමාළිගෙ තැන නෑ වෙනස්‌ වුණේ...//
මගේ සිහිනයේ මගේ තැන අරන්
කවුද ඉන්නෙ හිනැහිලා බලන්
ඇයි නොකීවෙ මේ බවක්‌ කලින්

ඔය ළඟින් ඉන්නෙ ඉටු දෙවියා ඔබේ
දුක්‌ කඳුළු දෙන්නෙපා මට වගේ
සිනහ ඔබ අරන් කඳුළු මට තියන්
පියමනින්න නව දිවියේ තුටින්
අරන් යන්න සුබ පැතුම් මගෙන්පද රචනය/තනුව - වෛද්‍ය ආර්. එන්. පී. රාජපක්‍ෂ
ගායනය - දමිත් අසංක
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN