සෙබළාණනේ ඔබ .............SEBALANENI OBA....

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif  

සෙබළාණනේ ඔබ මැරුණා නොවේ
කුසුමක් වෙලා ඔබ පිපුණා ළයේ
කඳුළක් වෙලා ඔබ රැඳිලා නෙතේ
හඬවන්න මා මේ රෑ යාමයේ

මතකයි එදා ඈත රණ බිම පුරා
සටනේ වැදීලා දෙන්නා එදා
නොසිතූ නිමේෂයෙන්ම
මරු හා ගීයේ
මව් භූමියේ ලේ ගංගා ගලා

සොයුරාණනේ ඔබ මැරුණා නොවේ
කුසුමක් වෙලා ඔබ පිපුණා ළයේ

විරුවෙක් විලාසෙන්ම වෙන් වූ දැයේ
රතුමල් පිපේවී නාමෙන් ඔබේ
විඳිනා මෙවන් නේක දුක් වේදනා
උපහාර වේ මේ ගී ගායනා


පද රචනය - සුනිල් යෝගේන්ද්‍ර
සංගීතය – නීල් වර්ණකුලසූරිය
ගායනය – රාජ් වික්‍රමසිංහ


Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN