දෑස පියා ගත් කල

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

දෑස පියා ගත් කල මට මැවෙන්නෙ ඔබ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල ගෙනෙන්නෙ ඔබෙ හඬ
කුමාරියේ - අමතක නොවේ
ලස්සන රුවේ - සිත සැනසුවේ

අතින් අත වෙළී වෙරළේ තනිවුණු මොහොතේ
ඈත නිම් වළල්ලේ නෙත් රැඳවූ මොහොතේ
සිත කැලඹුණේ - ඇයි නොම දැනේ
කී දෙයක් ද අරුමයක් ද මට සිතා ගන්න නොහේ

රළින් රළ හැපී පෙණකැටි විසිරෙනු දැකලා
නිම් නොවූ සිතේ සතුටින් හසරැල් පිපිලා
මතකය මගේ අවදි වුණේ
ඒ එදාය මේ මෙදාය මට හිතා ගන්න නොහේ

පද රචනය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ගායනය - ජැක්සන් ඇන්තනී සමඟ ජෝර්ජ් සේනානායක
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN