මිහිලොල් ගුමු ගුමු

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


මිහිලොල් ගුමු ගුමු නද ලොබිනා
මා සනසන මුදු වදනා
පෙම්බර සෞම්‍ය සුප්පා දේවිය
මා හද ලෙන බිඳ ගියේ ද වගු රට
මිහිලොල් ගුමු ගුමු නද ලොබිනා
මා සනසන මුදු වදනා

පෙරළා නොයෙනෙමි වනසා ගම් බිම්
සොයා සිංහබා සිංහ සීවලී
ලෙන් දොර නොවසමි පෙම්බර දරුවනි
ආපසු එනු මැන හැඳීනිය දා මා
ආපසු එනු මැනවී

හී සර නොවඳීය පිය හදවත මත
මා පුතු ළය මත පිය සෙනෙහස ඇත
පෙම්බර සෞම්‍ය සුප්පා දේවිය
ආපසු එනු මැන මා හද ලෙන වෙත
ආපසු එනු මැනවි

පද රචනය - පුණ්‍යා ඒකනායක
සංගීතය - ජගත් වික්‍රමසිංහ
ගායනය - විශාරද අමරසිරි පීරිස්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN