කුමට ද සොබනියෙ

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 


http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

කුමට ද සොබනියෙ කඳුළු සලන්නේ
හේතුව මම නො දනිම්
ගිරි හෙල් අරඹේ ඇති මගෙ නිවසට
මම ඔබ ගෙන යන්නම්
ඔබ හට හැම සැප එහි දෙන්නම්

හඳ පායන කල ගඟ බඩ ඉඳගෙන
ඔබෙ හිස පීරන්නම්
මල් පෙති විසිරුණු සුදු වැලි මතුපිට
ඔබ ගෙන ඇවිදින්නම්
මම මගෙ ආදරේ පෙන්වන්නම්

තණ අග දිලිසෙන පිනි කැට අරගෙන
ඔබ ඇඟ දෝවන්නම්
ඉර පායන විට පුබුදින මල් ගෙන
ඔබෙ හිස පීරන්නම්
කොමලියෙ ආදර බස් දෙන්නම්

පද රචනය - දයානන්ද ගුණවර්ධන
සංගීතය - ලයනල් අල්ගම
මුල් ගායනය - සොලමන් ෆොන්සේකා
නව ගායනය - රොඩ්නි වර්ණකුල
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN