සමාවෙයන් මට පුංචි පුතේ

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 

http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif
සමාවෙන් මට පුංචි පුතේ
උපදින්නට පෙර නුඹ නැසුමට හැදු
පියාණන්ට පුතුනේ
සමාවෙයන් පුතුනේ

ජීවිතයේ යස ඉසුරු නොමැති සඳ
දිවි සරතැස මැද යහගුණ වියැකී
මවු කුස සිටියදී නුඹ පුතුනේ
කුරිරු වුණත් මා සිතින් නොවේ

දෛවය සේ සිදු වුවද උපත නුඹෙ
හිත උහුලන්නේ කෙලෙස ද අද මා
අතපය විකලව නුඹ ඉපදී
දහදුක් විඳීනා වරද මගේ

සංගීතය - සෝමපාල රත්නායක
ගායනය - ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN