වන සිවුපාවුන්

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


වන සිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද
දෙවි දේවතාවුන් වැනි මිනිසුන් ඇත
ඒ දේවතාවන් දිව්‍යාංගනාවන්
මනු ලෝ තලයේ වාසනාවන්

කඳුළු සලන්නන් කඳුළින් ගොඩ ගෙන
මුවගේ හසරැල් රඳවා
තුටු කඳුළින් මුව සරසන දෙවියන්
පුද දෙමු දෙවොලට කැඳවා

වල්මත් වූවන් දැත මහ වන මැද
යා යුතු මාවත පෙන්වා
ඒ දෙස බලමින් සැනසෙන මිනිසුන්
ඉටු දෙවියන් ලොව සිටිනා


* පද රචනය – මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න
* සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
* ගායනය – චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN