දීකිරි දීකිරි ගෙනාව දීකිරි..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png  
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif
දීකිරි දීකිරි ගෙනාව දීකිරි
මිහිපිට කාටත් ගුණදෙන දීකිරි
පැටියා මෝරපු දෙනගෙන් ගත් කිරි
හොඳ හැටි උණුකොට හින්දා ගත් කිරි
නැවුම් මුට්ටියේ වත් කළ මේ කිරි
පනමට ලාබයි මං දෙන මේ කිරි
හිස මගෙ දෙදරයි දෙපා රුදාදෙයි
රෑ වෙන්නට පෙර ගෙදරට යන්නයි
පනමේ කිරිගෙන පිහිටක් වෙන්නයි
මගෙ මංගල්ලෙට ඔහෙලත් එන්නයි
කිරි විකුණාලා කාසි සොයන්නයි
අනාගතේ මාලිගා තනන්නයි
කුමාරයෙක් ගෙදරට කැන්දන්නයි
මුට්ටිය බිඳුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි
      පද රචනය - ලූෂන් බුලත්සිංහල
සංගීතය - ඔස්ටින් මුණසිංහ
   ගායනය - අනුලා බුලත්සිංහල
     නව ගායනය - සුබුද්ධි ලක්මාලි

http://freepicdownload.webs.com/newpm2012/24ozp0o.png 


Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN