කාටවත් ඉඳුල් නොවී ...........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

කාටවත් ඉඳුල් නොවී කාගෙවත් නොවී
ඔබ මගේ ම මගේම මගේ ම වී
අප හමුවේවා මතු සංසාරේ
උපදින ආත්මයක් ගාණේ
අවසර නැති දහසකුත් එකක්
එක පිට තෙරපෙන වදන් කොතක්
හිතේ තියෙනවද ඔබත් දන්නවා
එහි නැත වෙන අරුතක්
ආදරය මිසක්
මදහසකට නිදහසක් නැතත්
ගිලිහෙන කුසුමක සුසුම් පොදක්
මගේ ළයට උණුසුමක් ගෙනෙනවා
නොදනිමි වෙන අරුතක්
ආදරය මිසක්


පද රචනය - සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ
සංගීතය - සරත් ද අල්විස්
ගායනය - මිලාන් සුරේෂ්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN