මම අරුන්දතී

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


ඇයි බලා හිඳින්නේ නාඳුනනා සේ
එකමත් එක කාලෙක නුඹ පෙම් කළ
මම අරුන්දතී

ඇසින් ඇසට තරු ඇහිලූ සකි සඳ
සෙනේ සිතින් දුක් මුව මී බීවද
බැන්ද විමන් බිඳ වෙන්ව ගිහින් ඔබ
යළි හමු වූයේ ඇයි මේ ලෙස අප

පමා වෙවී දුර සක්මන් කෙරුවද
නිමා කළා නුඹ සොඳුරු යොදුන් දුර
වින්ඳ දුකට මට කමා කරන්නට
යළි හමු වූයේ නොසිතූ මොහොක

* පද රචනය - සුනිල් ආර්. ගමගේ
* සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
* ගායනය – චමිලා සමන්මලී
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN