ආශා......

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

ආශා මාගෙ හද ආශා - නිවා ආල ගිනි නිවා
ළං වෙන්න මංගල යාමේ - ආයාචනා මගෙ දෑසේ
ඔබටයි ප්‍රියේ ප්‍රේමාදරේ - සුහදාණනේ
ආශා මාගෙ හද ආශා - නිවා ආල ගිනි නිවා
තොල් සැලේ මඳු බිංදු වෑහේ මුවේ
ඒ රසේ විඳ ගන්න මා පෙම්බරෝ
අනුරාග සිහිනේ වෙලී
ගෙන ආවේ සහනේ යළී - ඔබ තමා
සීතලේ මා ගත ගැහේ මේ රාත්‍රියේ
දෙනු මැනේ මා පැතු උණුසුම් සුවේ
හාදු පුද දී මුවේ මී පොවන්
මාව තුරුලේ හොවා ආදරෙන් - සනසනු


පද රචනය - චන්ද්‍රදාස ප්‍රනාන්දු
සංගීතය - කේෂාන් පෙරේරා
ගායනය - අයෝමි පෙරේරා
චිත්‍රපටය - “ඉගිල්ලෙන්න ඇයි දඟලන්නේ”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN