>>> කලේ උකුලේ තියාලා

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


 කලේ උකුලේ තියාලා
කලේ උකුලේ තියාලා - බුලත් විටක් හපාලා
දසන් දෙතොල පෙන්නලා - ටිකිරි සිනහව පාලා
මම ඉන්නව දැකලා - අනිත් පැත්ත බලාලා
යනවනෙ මහ නුවර මැණිකෙලා
යනවනෙ මහ නුවර මැණිකෙලා//

හිමිදිරියේ පිබිදෙන්නේ - ගම්මානේ ඔපවන්නේ
කලෙත් අරන් බැස යන්නේ - දිය පුරවා ගෙන එන්නේ
අහක බලන් ඇයි ළඳුනේ - මුකුළු ලෙසින් හිනැහෙන්නේ
අපි සමඟින් එන්න අනේ - වැව රවුමෙහි අපි යන්නේ
දර කඩලා වන රොද්දෙන් - එනවිට කරුවල වැටුණේ
පහන තබා වැඳලා බුදුන් - මැණිකෙල දැන් සුව නින්දෙන්

* පද රචනය හා සංගීතය - ප්‍රියා පීරිස්
* ගායනය - ලා බම්බාස්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN