අතිනත අරන්

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

අතිනත අරන් යන විට සෙමින්
නව නෑසියන් සමඟින් මෙසේ
මංගල සිලෝ හඬ අබිබවා මට
ඔබේ මුදු කටහඬ ඇසේ
පියාණනේ
ඔබේ ඇමතුම් හඬ ඇසේ
මඟ නොමඟ මේ යැයි කියා
ජීවිතේ අග මුල සොයා
ඔබ කියා දුන් මහඟු පාඩම
හදේ ගැඹුරුම තැන ලියා
මගේ ඉරණම් ගමන මම යමි
ස්නේහයේ නව මං සොයා
පන්නරය ලැබ ඔබ වෙතින්
ජීවිතය සැකසුණු බැවින්
පරපුරේ ගෞරවය රැකගෙන
හිඳින්නෙමි පතිනිය ලෙසින්
දරු සෙනේ ඇට මිදුළු විනිවිද
පවතිනා බව දනිමි මම්

 

පද රචනය - බණ්ඩාර ඇහැලියගොඩ
සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය - සංඛනී එදිරිසිංහ
සංයුක්ත තැටිය - “සඳුට අවනත වී”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN