ආලවන්ත නෙත්

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

ආලවන්ත නෙත් විදා
මන්දහාස නංවනා
සඳ කින්නරී සුන්දරී

මුතු පලස මත දිඳුලනා
මන මන්ඳිනී නන්දිනී
මුතු පලස මත හිනැහෙනා
සඳකැන් හොරෙන් මුව තවරලා

මල් මල් ගවුමකින් ගත සරසලා
ඉඳිකඩ උඩින් තරු නෙත් වසා
මතකයි තවත් අපි හිනැහුණා
මතකයි තවත් ඔයා හිනැහුණා

සිහිලැල් සුළං රැල්ලක එතී
වනමල් උයන් හැරදා අප සිටී
මතකෙන් මකා අපි පෙම් කළ හැටී
මතකයි ඔයා මං හැර ගිය හැටී
මතකයි තවත් ඔයා හිටි හැටී


* පද රචනය – බුද්ධික කුලසේකර
* සංගීතය – මාධව හේවාවසම්
* ගායනය – දයාසිරි ජයසේකර
* ටෙලි නාට්‍යය – “මුතු පලස”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN