ඔය සිනා මගේ.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


 ඔය සිනා මගේ
ඔය සිනා මගේ යැයි සිතුණා සෑමදා
හිත ගාවම ඔබ හිටියා දැනුණා
දුර ගියා නොකියා දමාලා
ඔබ ගියා මා හඬවාලා

හිත පුරා මා ඔබේ ළඟ සෙනෙහස් පාලා
පැතුවා මා ඔබ පැතුවා මොහොතක් පාසා
කාටද හිත දීලා - මා දුක නොදැනීලා

සිතුවම් මකලා දා - ගියෙ ඇයි මා හැරදා
සැනසුණා මා ඔබේ ළඟ ගෙවමින් හෝරා
බැඳුණා මා ඔබෙම වූවා පුරමින් ආශා
හීනය වියැකීලා - ජීවය නැවතීලා
පැතුමන් බිඳලා දා - ගියෙ ඇයි මා හැරදා


 
* පද රචනය - ප්‍රසන්න කුමාර දම්මලගේ
* සංගීතය - චන්දන වල්පොල
* ගායනය - දිනිඳු නදීශාන්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN