හිතන්නකෝ අයියේ..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif
 හිතන්නකෝ අයියේ
දැන්වත් හැදෙන්නකෝ අයියේ
දඟ ළමයින් නරකයි බොහෝ සැරයි
හොඳ ළමයට කවුරුත් ආදරෙයි
හිතන්නකෝ අයියේ - දැන්වත් හැදෙන්නකෝ අයියේ
ඩිංගක් හිතන්නකෝ අයියේ
සෙල්ලම ලෙල්ලම වෙනවාමයි
ඒකෙන් ඇස් රතු වෙනවාමයි
මැර - කොල්ලන් එක්කල හාදකම්
උඩ - පැනලී නැටිලී නාඩගම්
හොඳ නෑ කැතයි චී චී කැතයි - ලැජ්ජා නැද්දෝ
හිතන්නකෝ අයියේ - දැන්වත් හැදෙන්නකෝ - අයියේ
ඩිංගක් හිතන්නකෝ අයියේ
එකටෙක නොකියා වාද වෙලා
ගුරු දෙගුරුන් හට මෙල්ල වෙලා
හැදුණේ නැත්නම් අයියා මගේ
බලු වලිගේ වාගේමයි ඇදේ
හොඳ නෑ කැතයි චී චී කැතයි ලැජ්ජා නැද්දෝ
හිතන්නකෝ අයියේ - දැන්වත් හැදෙන්නකෝ - අයියේ
ඩිංගක් හිතන්නකෝ අයියේ
පොඩි අපි දෙන්නා ඇස් දෙක වාගේ අම්මා සලකාවී
හා හා අම්මා සලකාවී
උදේ සවස වැඳ පුඳන්න අම්මා දෙවියොත් සලකාවී
හා හා දෙවියොත් සලකාවී
හොරකම් මැරකම් එපා එපා
බොරු කීවොතින් පව් සිදු වේවී
නංගී පොඩී - හැම කාලෙදි අයියා ගාවයි
හිතන්නකෝ අයියේ - දැන්වත් හැදෙන්නකෝ - අයියේ
ඩිංගක් හිතන්නකෝ අයියේ

 


පද රචනය - කරුණාරත්න අබේසේකර
සංගීතය - එස්. දක්ෂිණමූර්ති
ගායනය - ඉන්ද්‍රානි විජයබණ්ඩාර
චිත්‍රපටය - “ශූරයා”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN