අසනු මැන පහන්............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

අසනු මැන පහන් සිලේ
සැඳෑ සුළඟ හා පෙමින් වෙළී
ඔබ රඟන රැඟුමන්
බලා සිටින විට රිදුම් දෙමින්

කකියයි මගෙ දෙනුවන්
සවන් යොමා නුවන් යොමා
අසනු මැන පහන් සිලේ
අහස උසට දැන් විමන් එපා මට

සැප සම්පත් යස ඉසුරු එපා මට
හදට මිහිරිවත් සිසිලක් වෙන්නට
සෙනෙහස අඳුනන කිසිවකු නැති විට
අසරණ මොහොතක තනිවම හිඳිනා

පහන් සිලේ මා අබියස දැල්වෙන
අඳුර මකාලන ඔබේ ආලෝකෙන්
නොහැකි ද මා හද එළිය කරන්නට


පද රචනය - ශ්‍රියානි අමරසේන
සංගීතය - සරත් දසනායක
ගායනය - නිරංජලා සරෝජිනී

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN