ඔයා දිහයි බලන් හිටියේ.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

ඔයා දිහයි බලන් හිටියේ ඇස්
පිය නොහෙලා මෙතෙක් වෙලා..
ලගින් හිටියෙ නැති ටික කාලෙට
ඔයා හුඟාක් වෙනස් වෙලා..

අපේ හීන මුලින් නොයා
ගියා කියා ඉවත් වෙලා..
සසුම් හොරෙන් ලගින් තියාගෙන
සිටියේ මං තිගැස්සිලා..
ඔයත් ටිකක් වෙනස් වෙලා..

තනිවුන කුසුමක තනිකම මැකුවේ ඔබ විතරක් හින්දා
දවසෙම හිනැහුන හිත හැම රෑකම තනියෙන් ඉකිබින්දා
අකලට කදුලින් නා කපනා වැහි වැසුවේ මං හින්දා
ගෙන යන්නම් කැන්දා...

අපි වෙනුවෙන් අපි තනියම හිටිහැටි අපිවත් දන්නෑ
ලොවට හොරෙන් කල කී දේවල් කවුරුත් දන්නෑ
මගේ ලොවට ඔබ හැර වෙන සැලසුම් මට කිසිවක් නෑ
ආයෙත් අපි තනිවෙන් නෑ...

ඔයා දිහයි බලන් හිටියෙ...


Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN