හිත පාරනා ඒ මතක ..................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

 හිත පාරනා ඒ මතක පෙරදා කඳුළකට හරවා

ඔබ දන්නේ නෑ ඔබේ හුස්ම පොදටත් ආදරේ කරලා

දුක වෑහෙනා මේ දෑස තෙමුණා රාත්‍රියේ සැමදා

තව ඉන්න බෑ මට ඔබව නොබලා සෝ තැවුල් ඉවසා

අදහන්න බෑ ඇයි වෙනස් වුණේ මෙහෙම දුක් දීලා

දිවි තිබෙන තුරා බලා ඉන්නම් එනතුරා මතුදා.හිත් විලම කළඹා මතක පිරිලා දෝරේ යන මොහොතේ

ඇස් අතර දුටුවා වෙන කෙනෙකු හා ඔබ ගෙවන දීගේ
මේ ආත්මයේ ඔබගේ – මා වෙතින් මිදිලා – බොහෝ දුරක පියඹා

ලබා ගත්තේ හරි අමාරුවෙන් ආදරය පෙරදාදරාගන්න හිත ඔයා අරන් බොහෝ දුරක් පියඹා

ඉන්න හැකිදෝ ඉවසා - මා වෙතින් මිදිලා – නොහඬාම සැමදා

මේ ආත්මයේ අහිමි ඔබගේසෙනෙහසින් මිදිලා

දිවි තිබෙනතුරා බලා ඉන්නම් එනතුරා මතුදා
      ගායනය - දමිතා අබේරත්න
ගීපද - සජිත් වී. චතුරංග
    සංගීතය – කසුන් මධුශංක
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN